Pindstrup Varmeværk AMBA

Priser

Priser fra Pindstrup Varmeværk pr. 1. juli 2017

Download prisblad

Priserne er incl. moms.

Forbrugsafgift Pr. Kwh Kr. 0,6875
Pr. Mwh Kr. 687,50
Målerleje Pr. år Kr. 731,25
Rumafgift: BBR areal*
2,30m
Boligareal efter
BBR pr. M3
Kr. 13,12
Tilslutningsafgift Kr. 18750,00
Ved for sen indbetaling Gebyr % 1% i rente
indtil restancen er betalt
1. Rykkerbrev Gebyr Kr. 100,00
2. Rykkerbrev sendes
til inkasso
Gebyr Kr. 150,00
Inkassogebyr Gebyr % Fra 10 - 30%
af det skyldige beløb
Flyttegebyr Gebyr Kr. 375,00
Lukning af forsyningen Gebyr Kr. 312,50
+ omkostninger
Genåbning af forsyningen Gebyr Kr. 312,50
+ omkostninger

Afkølingstarif: Ekstra betaling udgør kr. 6,25 pr. KWH pr. grad, som er lavere end
30 gr.C

A conto indbetalinger:
10 rater minus juli og december med forfald den 1. i måneden og sidste rettidig indbetalingsdag den 10. i måneden.

Årsopgørelse:
Målerne aflæses ultimo juni og opgørelsen sendes ud i juli måned. Betaling forfalder 1. august med betaling d. 10.