Generalforsamling

 

Pindstrup Varmeværk A.M.B.A

AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING

mandag den 06. november 2017 Kl. 19.30 i Landbohjemmet

 

DAGSORDEN

1.   Valg af dirigent

2.   Formandens beretning

3.   Regnskab og budget

4.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

5.   Valg af suppleanter til bestyrelsen

6.   Valg af revisor og revisorsuppleanter

7.   Behandling af indkommende forslag

8.   Behandling af forslag fra bestyrelsen

Fusion med Auning Varmeværk

9.   Eventuelt

 

Forslag skal være formanden i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen

Nyheder og drift

 

Pindstrup Varmeværk AMBA

Brunmosevej 3A
Pindstrup
8550 Ryomgård

Mail: pindstrupvarmevaerk@mail.tele.dk