Pindstrup Varmeværk AMBA

Generalforsamling

 

Pindstrup Varmeværk A.M.B.A

AFHOLDER ORDINÆR

GENERALFORSAMLING

mandag den 06. november 2017

Kl. 19.30 i Landbohjemmet

DAGSORDEN

1.   Valg af dirigent

2.   Formandens beretning

3.   Regnskab og budget

4.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

5.   Valg af suppleanter til bestyrelsen

6.   Valg af revisor og revisorsuppleanter

7.   Behandling af indkommende forslag

8.   Behandling af forslag fra bestyrelsen

Fusion med Auning Varmeværk

9.   Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest 12 dage før

generalforsamlingen